PL

Kontakt

Domax sp. z o.o.

Infolinia: +48 58 6672060
tel. +48 58 6658222
fax. +48 58 6658120
e-mail: handlowy@domax.com

Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109,
84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55

Sąd Rejonowy w Gdańsku KRS 0000249198 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy spółki 5 050 000 zł